Начало    
Мисия
Политика по качеството
Управление и структура
Сертификати
Кариери
За контакт
Клонова мрежа
Клиенти и партньориЗа нас

"ДСК - Транс Секюрити" ЕАД учредено през 2002 г. в гр. София. Дружеството е член на банковата група ОТП.

Извършваните услуги от "ДСK – Транс Секюрити" ЕАД са структурирани организационно в следните  основни направления:

 • Транспорт и охрана на ценни пратки, парични средства и товари;
 • Обслужване на АТМ;
 • Физическа охрана на обекти;
 • Сигнално-известителни системи и структурни кабелни системи;
 • Кеш операции.

"ДСК - Транс Секюрити" ЕАД задоволява основно потребностите на "Банка ДСК" ЕАД по отношение на комплексното обслужване на АТМ, Кеш операциите и инкасовата дейност. Дружеството е основен изпълнител при проектиране и изграждане на структурни кабелни системи и сигнално-известителни охранителни системи в клоновете и офисите на Банка ДСК.

"ДСК - Транс Секюрити" ЕАД поддържа политика за предлгагане на целия спектър от осъществяваните  услуги и на външни (различни от “Банка ДСК”ЕАД) клиенти, като в това отношение дружеството е изпълнител по десетки договори  и заема солиден пазарен дял.

Дружеството е член на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност, за което притежава сертификат № 00049/13.06.2003 г.

"ДСК - Транс Секюрити" ЕАД разполага с развита регионална структура на територията на цялата страна. Доброто пазарно позициониране на дружеството се осигурява от пет регионални клона:

 • Регионален офис София 
 • Регионален офис Пловдив 
 • Регионален офис Плевен
 • Регионален офис Ст.Загора 
 • Регионален офис Варна
 • Регионален офис Благоевград
 • Регионален офис Бургас
 • Регионален офис Велико Търново

Освен установените регионални клонове, дружеството разполага с екипи, базирани в повечето големи градове в страната.

Клонова мрежа
За контакт
Сертификати
Управление на качеството

В "ДСК Транс Секюрити" ЕООД е създадена и внедрена система за управление на качеството, в съответствие на международния стандарт ISO 9001


   Правила и условия за ползване       За www.dsktrans.bg       OTP Bank.hu   
 © 2009 ДСК Транс секюрити