Начало    
Мисия
Политика по качеството
Управление и структура
Сертификати
Кариери
За контакт
Клонова мрежа
Клиенти и партньориЗа контакт

Централен офис София
1000 гр.София,ул.„Алабин" №38
тел.:(+359 2) 985 36 15
Факс: (359 2) 985 36 17
e-mail: dsk_trans@dsktranssecurity.bg

 

Дирекция Физическа охрана"
Кръстьо Комитов
Директор
Тел. (+359 2) 80 10 019
e-mail: Krastyo.Komitov@dsktranssecurity.bg

 

Дирекция Инкасо и АТМ"
Виктор Василев
Директор
Тел. (+359 2) 80 10 282
е-mail: Viktor.Vasilev@dsktranssecurity.bg

 

Дирекция Технически системи"
Александър Христов
Директор
Тел. (+359 2) 931 31 75
е-mail: Aleksandar.Hristov@dsktranssecurity.bgОтдел продажби
Пламен Велков
Мениджър продажби
Тел. (+359 2) 80 10 279
e-mail: Plamen.Velkov@dsktranssecurity.bg

 

Дирекция Инкасо и АТМ"
Петър Ненков
специалист транспорт

Тел. (+359 2) 80 10 287
e-mail: Petar.Nenkov@dsktranssecurity.bg

 

Дирекция Счетоводство"
Мария Влайкова
Директор
Тел. (+359 02) 80 10 275
e-mail Maria.Vlaykova@dsktranssecurity.bg

 

 

 

 

Клонова мрежа
За контакт
Сертификати
Управление на качеството

В "ДСК Транс Секюрити" ЕООД е създадена и внедрена система за управление на качеството, в съответствие на международния стандарт ISO 9001


   Правила и условия за ползване       За www.dsktrans.bg       OTP Bank.hu   
 © 2009 ДСК Транс секюрити