Начало    
Инкасова дейност
Обслужване на АТМ
Кеш операции
Охрана на обекти
Системи за сигурностОбслужване на АТМ устройства

Дружеството е лидер на пазара по отношение предлагането на този вид услуга.

Ежедневно екипите на "ДСК - Транс Секюрити" ЕООД обслужват комплексно ( в това число следене на касова наличност , захранване с парични средства, реагиране на инциденти - блокирани карти и забравени пари, захранване с консумативи) и поддържане на клиентски вид на над 880 банкомати (АТМ) независимо от тяхното местонахождение  на територията на цялата страна.

"ДСК - Транс Секюрити" ЕООД поема експресно реагиране при инциденти и гарантира 100% покритие на риска. Служителите са преминали специализирано обучение и притежават сертификат за извършването на този вид дейност. 

Клонова мрежа
За контакт
Сертификати
Управление на качеството

В "ДСК Транс Секюрити" ЕООД е създадена и внедрена система за управление на качеството, в съответствие на международния стандарт ISO 9001


   Правила и условия за ползване       За www.dsktrans.bg       OTP Bank.hu   
 © 2009 ДСК Транс секюрити