Начало    
Инкасова дейност
Обслужване на АТМ
Кеш операции
Охрана на обекти
Системи за сигурностФизическа охрана на обекти
Служителите са обучавани в специализирани курсове по направления на дейност и са преминали през прецизни психологически и физически изследвания и проверки. Познават добре функционалните си задължения и тактиката за действия при особени ситуации. Въоръжени са с огнестрелно оръжие и средства за индивидуална самозащита. Осъществяват служебните си задължения задължително в униформено облекло и отличителни знаци.

 

Клонова мрежа
За контакт
Сертификати
Управление на качеството

В "ДСК Транс Секюрити" ЕООД е създадена и внедрена система за управление на качеството, в съответствие на международния стандарт ISO 9001


   Правила и условия за ползване       За www.dsktrans.bg       OTP Bank.hu   
 © 2009 ДСК Транс секюрити