Начало    
Инкасова дейност
Обслужване на АТМ
Кеш операции
Охрана на обекти
Системи за сигурностИнкасова дейност

Дейността се извършва от Направление "Охрана и инкасо" в дружеството. 
 
"ДСК – Транс Секюрити" ЕООД има натрупан опит в охраната и транспортирането на парични средства, ценни пратки и товари и обслужването на АТМ от преди регистрацията на самото дружество, предвид на това, че то е наследник на структурно звено на  „Банка ДСК“ ЕАД, извършващо тази дейност.


В изпълнение на тази дейност  дружеството разполага с над 70 инкасови екипа, локализирани територията на цялата страна. Всеки инкасов екип се състои  от :

  •  Инкасатор / Оператор на АТМ
  •  Охранител  (въоръжен)
  •  Шофьор  (въоръжен)

Служителите в инкасовите екипи са обучавани в специализирани курсове по направления на дейност и са преминали през прецизни психологически и физически изследвания и проверки. Познават добре функционалните си задължения и тактиката за действия при особени ситуации.
Членовете на инкасовите екипи са въоръжени с късо лично оръжие, като отделно от това всеки екип е оборудван и с дългоцевно оръжие и средства за индивидуална защита съгласно Закона  за частна охранителна дейност.

Инкасатор-операторите са преминали специализирано обучение в Картовия център на "Банка ДСК" ЕАД и БОРИКА, за което  притежават съответния сертификат.

Средно месечно екипите на “ДСК - Транс Секюрити” ЕООД извършват над 23 000 посещения и обслужвания на обекти на "Банка ДСК" ЕАД и външни корпоративни клиенти.

Дружеството осъществява инкасовата дейност с над 70 броя специализирани бронирани  автомобили с висок клас на защита. Инкасовите коли са оборудвани с GPS система за позициониране и контрол на подвижни и неподвижни обекти и мобилни комуникационни средства за връзка с оперативния дежурен център на дружеството и другите инкасови екипи, както и с органите на МВР.

"ДСК - Транс Секюрити" ЕООД разполага с модерни, инкасови центрове (трезори)  на територията на цялата страна, в които се обработват и съхранват ценните пратки и паричните средства. Инкасовите центрове са оборудвани в съответствие с най-новите технологии в бранша и световно признати практики.

Дружеството разполага с мащабен автомобилен парк от над сто превозни средства, от които над седемдесет  са специализирани инкасови автомобили от доказани марки като Mercedes, VW, Jeep, Ford, Hyundai, Шевролет-Нива.

Сигурността и качеството на инкасовата дейност се осигуряват от собствен и независим денонощен GSM / GPRS комуникационен център за контрол, комуникация, охрана и архивиране на дейността на инкасовите екипи и инкасовите центрове.

Клонова мрежа
За контакт
Сертификати
Управление на качеството

В "ДСК Транс Секюрити" ЕООД е създадена и внедрена система за управление на качеството, в съответствие на международния стандарт ISO 9001


   Правила и условия за ползване       За www.dsktrans.bg       OTP Bank.hu   
 © 2009 ДСК Транс секюрити