Кеш операции

Кеш операции

От 2007 г. „ДСК – Транс Секюрити“ ЕАД, започна изграждането на собствени инкасови центрове /трезори/ на територията на цялата страна, в които се обработват и съхраняват ценните пратки. Към момента са пуснати в дйствие инкасови центрове /ИЦ/ в гр. София,  Пловдив, Стара Загора, Враца и Велико Търново. 

„ДСК – Транс Секюрити“ ЕАД разполага със собствен независим GSM / GPS денонощен комуникационен център за контрол, комуникация, охрана и архивиране на дейността на инкасовите екипи.

CLOSE