Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителни системи

Изборът на подходяща пожароизвестителна система и правилната и поддръжка са гаранция за спокойствие, което може да бъде гaрантирано от производители с дългогодишен опит, предлагащи високо качетво на сертифицирана техника и гаранционна политика. ДСК Транс Секюрити предлага на своите клиенти, консултации, проектиране, доставка, изграждане, поддръжка и мониторинг на пожароизвестителни системи в цялата им гама.Някои от фирмите с които работим са: Телетек, Унипост,  INIM, Aritech, Bentel и др.

CLOSE