Oбслужване на атм

Oбслужване на атм

Дружеството е лидер на пазара по отношение предлагането на този вид услуга. Ежедневно екипите на “ДСК - Транс Секюрити” ЕАД обслужват комплексно, в това число следене на касова наличност, захранване с парични средства, реагиране на инциденти - блокирани карти и забравени пари, захранване с консумативи и поддържане на клиентски вид на над 880 банкомати /АТМ/ независимо от тяхното местонахождение на територията на цялата страна.

CLOSE