Инкасови услуги

Инкасови услуги

„ДСК – Транс Секюрити“ ЕАД има натрупан опит в охраната и транспортирането на парични средства, ценни пратки и товари и обслужването на АТМ от преди регистрацията на самото дружество, предвид на това, че то е наследник на структурно звено на  „Банка ДСК“ ЕАД  извършващо тази дейност.

 

За основната си дейност  дружеството разполага с над 70 инкасови екипа, на територията на цялатa страна. Всеки инкасов екип се състои  от :

Инкасатор / Оператор на АТМ
Охранител  /въоръжен/
Шофьор  /въоръжен/
            Екипите осъществяват дейността със  специализирани инкасови автомобили, локализирани на територията на цялата страна, съобразно специфичните географски особености, поети ангажименти и индивидуални договорености с нашите клиенти.

Членовете на инкасовите екипи са обучени съгласно изискванията  на  ЗЧОД /Закона  за частна охранителна дейност/ и ежегодно преминават на преподготвителен курс, по договор с Международния институт за бойни изкуства и специална техника.

Инкасатор-операторите са преминали обучения в сециализирани курсове, за което  притежават сертификати, издадени от БОРИКА, както и от Картовия център на „Банка ДСК“ ЕАД.

CLOSE