За нас

“ДСК - Транс Секюрити” ЕАД е учредено през 2002 г. в гр. София и е член на „OTP group“ Унгария.

Дългогодишният ни опит е доказал, че цялостният поглед и комплексните решения в бизнеса са ключът към по-добра ефективност. “ДСК - Транс Секюрити“ ЕАД прилага интегриран подход към сигурността, като предоставя физическа охрана на обекти на „БДСК“ ЕАД и обекти на частни и държавни организации. Стремежът на Дружеството е да предостави услуга, съобразена с европейските критерии, която да отговаря най-пълно на нуждите на клиента.

Преди предоставяне на Предложение за поемане на обекти под физическа въоръжена/невъоръжена охрана, специалисти от „ДСК - Транс Секюрити“ ЕАД извършват охранително обследване и анализ на риска. Според получените резултати се оформя цялостна  концепция за сигурност и осъществяване на организацията на охраната, решения за подобряване на сигурността, план за охрана на обектите и инструкции за особенните задължения на охранителите. Освен това се разработват практически системи съдържащи: проучване, анализ, организация и реализация на мерки за безопасност, съобразени със спецификата на всеки обект. „ДСК - Транс Секюрити“ ЕАД разполага с 500 охранители, осъществяващи физическа охрана работещи на територията на страната. Физическите единици представляващи охранителните служители предварително се селектират, професионално обучават за да изпълнят ефикасно охранителната дейност, както и действия и противодействия предизвикани от извънаредни ситуации.

„ДСК - Транс Секюрити“ ЕАД разработва и съгласува всички охранителни ресурси според изискванията и предписанията на Възложителя, както и в съответствие със законовите и подзаконови разпоредби в Република България, касаещи охранителната дейност. Дружеството притежава всички необходими лицензии осигуряващи извършването на охранителна дейност съгласно ЗЧОД.

При възлагане на охранителната дейност, с Възложителя се обсъждат всички възникнали допълнително въпроси с оглед постигане на качествен и ефективен резултат.

CLOSE