Ценности

Ние от “ДСК - ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕАД изповядваме следните ценности:

Лоялност
Обмисляме как всяко наше действие или дума може да се отрази на имиджа на компанията. Ангажирани сме. Имаме доверие в компанията, както и тя в нас.

Отговорност
Имаме свободата да вземаме решения и да отстояваме позицията си с аргументи. Носим отговорност за своята дейност и решения.

Екипност
Работим много, работим заедно. Споделяме знания и опит. Разчитаме един на друг и си помагаме.

Успех
Ние сме професионалисти, които обичат предизвикателствата и се стремят да създават доволни клиенти. За нас отличното представяне и оценката на постиженията са изключително важни.

Позитивизъм
Гледаме от положителната страна на нещата. Отнасяме се добре един с друг в среда без напрежение, където всеки има свобода. Работим и се забавляваме.

CLOSE