Съвет на Директорите

Юрий Генов
Председател на съвета и Изпълнителен директор на ,,Банка ДСК''


Андрей Андонов
Управител на ,,ДСК ТУРС'' и член на съвета на Директорите


Светлин Бонев
Изпълнителен директор на ,,ДСК - Транс Секюрити'' ЕАД


CLOSE