История

“ДСК - Транс Секюрити” ЕООД е учредено през 2002 г. в гр. София като се занимава с инкасова дейност, а през януари 2017г. е преобразувано „ДСК - Транс Секюрити“ ЕАД


“ДСК - Транс Секюрити” ЕАД  през 2003 г. създава направление структурни кабелни системи

 

“ДСК - Транс Секюрити” ЕАД  през 2004 г.  създава отдел по сигнално известителни системи.

CLOSE