Инкасови услуги


Инкасови услуги
„ДСК – Транс Секюрити“ ЕАД има натрупан опит в охраната и транспортирането на парични средства, ценни пратки и товари и обслужването на АТМ от преди регистрацията на самото дружество, предвид на това, че то е наследник на структурно звено на „Банка ДСК“ ЕАД извършващо тази дейност.
 

За основната си дейност дружеството разполага с над 70 инкасови екипа, на територията на цялатa страна. Всеки инкасов екип се състои от :

Инкасатор / Оператор на АТМ
Охранител /въоръжен/
Шофьор /въоръжен/
Екипите осъществяват дейността със специализирани инкасови автомобили, локализирани на територията на цялата страна, съобразно специфичните географски особености, поети ангажименти и индивидуални договорености с нашите клиенти.

Членовете на инкасовите екипи са обучени съгласно изискванията на ЗЧОД /Закона за частна охранителна дейност/ и ежегодно преминават на преподготвителен курс, по договор с Международния институт за бойни изкуства и специална техника.

Инкасатор-операторите са преминали обучения в сециализирани курсове, за което притежават сертификати, издадени от БОРИКА, както и от Картовия център на „Банка ДСК“ ЕАД.

CLOSE