ВИП услугиОхрана и транспорт на физически или юридически лица пренасящи парични обеми, неоформени като ценни пратки;


Охрана или превоз на ценни пратки на физически лица на територията на страната и чужбина;

Охрана и транспорт на ценни книжа и предмети;

Транспорт на ценна пратка в пълен обем, предназначена за износ в чужбина;

Теглене, внасяне и доставка от лична разплащателна сметка на физическо лице с изрично пълномощие от същия;

Изпълняване на дейности по гарантиране на личната неприкосновенност живота и здравето на физическите лица;

Ескорт и охрана;

Отдаване екипа под наем(ден, седмица). Наемът включва автомобила с тричленен екипаж.

CLOSE