Структурни кабелни системи

ДСК – Транс Секюрити” ЕАД, извършва проектиране и изграждане на видео-наблюдение, контрол на достъп, лоби системи, шлюзови системи, сигнално-охранителни системи, пожароизвестяване, структурно окабеляване, силови и слаботокови мрежи, като предлага на своите клиенти гаранционно и извънгаранционно обслужване. Ние сме отговорник по пожарна безопасност на Банка ДСК.
Проектирането и изграждането на сигнално-известителни охранителни системи се осъществява от организационно обособена Дирекция. Дружество има изграден мониторинг център за обработка на сигнали от техническите системи и наблюдение на камери за видеонаблюдение.
Всички специалисти в отдела, следят техническите новости във всяко от основните направления, и прилагат индивидуален инженерингов подход при решаване на конкретни задачи, за което притежават необходимия образователен и квалификационен ценз.

Проектантите са дългогодишни членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране( КИИП) с пълна проектантска правоспособност. Специалистите периодично преминават квалификационни курсове за преподготовка. Част от тях са завършили успешно курсове за повишаване на квалификацията в Будапеща – Унгария и Лондон – Великобритания.
Сервизните техници имат на разположение съвременно оборудване с цел бързо локализиране и отстраняване на повреди.
Дежурните специалисти разполагат с автомобили, необходимото оборудване и електронна база данни за всеки обект изграден от фирмата.

В склада на фирмата се поддържа необходимото количество техника за бързото изграждане и обслужване на обектите.
За последните година екипът на ДСК – Транс Секюрити ЕАД, е проектирал и изградил общо над 70 крупни обекта с включени над 230 системи (СОТ, ПИС, ТВ, Лоби и контрол на достъп) , на стойност близо три милиона лева, в обекти на БДСК ЕАД.
Предимство на “ДСК – Транс Секюрити” ЕООД е, че разполага с високо квалифицирани специалисти за комплексно изграждане на такъв вид системи в съответствие с най-високите изисквания от страна на клиентите в т.ч. и в банковата сфера.
Притежаването на собствена и модерна материално-техническа база, без финансова зависимост от външни кредитори и адекватното регионално позициониране на територията на цялата страна позволяват на дружеството да предлага на клиентите си комплексно и пълно техническо обслужване във всяка точка на България.
“ДСК – Транс Секюрити” ЕАД, има установени дългогодишни връзки и контакти директно с производители и вносители на необходимата специализирана техника, което ни позволява да предлагаме силно конкурентни цени на пазара, при това в широк ценови диапазон.
ДСК Транс Секюрити изгради и обслужва мониторинг център позициониран в ИЦ на ДСК Транс Секюрити в София, с адрес: гр.София, ж.к.“Разсадника“, бл.129-130. Центърът е оборудван с последно поколение техника за регистрация на сигнали от техническите системи за охрана и персонално – с високо квалифицирани специалисти. Техниката която сме инсталираме е от най-ново поколение комуникационни модули за предаване и приемане на информация осъществявайки преноса по GPRS и IP кодиран и криптиран канал . Практически ние имаме възможност да присъединим към мониторинга всички налични на пазара технически системи, а не само системи за сигурност, което ни прави предпочитан партньор на много клиенти . Този факт гарантира сигурност на предаваните сигнали и елиминира всякаква възможност за тяхното компрометиране, чрез пренасочване, симулиране или заглушаване, без визуализиране в мониторинг центъра. Високите технически показатели на предавателите, монтирани в обектите позволяват резервен канал за комуникация чрез GPRS връзка на мобилните оператори, като връзката е резервирана минимум през два оператора. Това обстоятелство гарантира допълнителна надежност на сигнала. Центърът получава и обработва сигналите на обекти, в които няма инсталирана интернет свързаност. След проучване и анализ на пазара за мониторинг софтуер избрахме ABSistemdcCloud®, който позволява да приемате алармени събития от алармените панели, чрез “Cloud” технология, базирна на разработено от Аларм Аутоматика сървърно приложение, което приема и обработва алармените събития на сървър и клиентско приложение, което получава вече обработени алармени събития на компютър в мониторинг центъра. Добавената стойност на мониторинга е интеграцията на видеонаблюдението на обектите в самия софтуер, а не както е при други сходни необходимост от допълнителен софтуер за наблюдение на камерите от обектите.
Приетите алармени събития в мониторинг центъра могат да бъдат изпратени на потребителите, които желаят това, по имейл (дневни, седмични, месечни или годишни) справки, чрез SMS съобщения или “Push”нотификации на притежателите на смарт телефони. Крайните потребители могат дапреглеждат получените алармени събития, видеоверификации и периодични справки на своите компютри и смарт телефони.Всички ABSistemdcCloud® услуги за крайни потребители са разделени в три основни пакета - Наблюдение, Охрана и Видеоверификация - които са съобразени с нуждите на различните потребители за информация и поглед върху състоянието на тяхното имущество, защитено от системите за сигурност.

CLOSE