Мобилни устройства с баркод четци

Процеси на движение и отчитане на ценни пратки

 „ДСК – Транс Секюрити“ ЕАД финализира проект съвместно с „Банка ДСК“ ЕАД за пълен електронен контрол при движението на паричните наличности на Банка ДСК и външни клиенти, от самото им заявяване до влизането им в трезора и заверка на съответните сметки.

 „ДСК – Транс Секюрити“ ЕАД използва  мобилни устройства с баркод четци за приемане и предаване, при изпълнение на услугата по транспорт и охрана на парични средства оформени като ценни пратки, като се осигурява  възможност за проследяване на ценните пратки, движението на специализираните инкасови екипи и заверката на сметките на клиентите да става с приемането на ЦП с мобилното устройство. По този начин важните за  „Банка ДСК“ ЕАД клиенти са в състояние да разполагат в реално време с наличностите си.

CLOSE